کد کالا :
61
قیمت :
0 تومان

 تسمه بلند 3M مخصوص دستگاه کونیکا

  به روی کریچ نصب شده و با کمک موتور، کریچ را به حرکت در می آورد
 طول تسمه 8.60 سانتی متر میباشد 
 ارتفاع تسمه 15.06 mm  میباشد.
 

   
درحال بارگزاری

دستگاه چاپ بنر ،قطعات دستگاه چاپ بنر ،دستگاه بنر