قیمت نام محصول کد کالا
تسمه 348 مخصوص موتور کرییج و موتور مدیا 217
تسمه شماره 452 مخصوص موتور کرییج و مدیا 219
تسمه 320 مخصوص موتور کرییج و مدیا 221
درایور لیدشاین مدل M542 26
موتور فوجی AC400 ,وات 53
تسمه 400 406
پولی موتور فوجی 405
تسمه شماره 460 مخصوص موتور کرییج و مدیا 220
تسمه شماره 376 مخصوص موتور کرییج و مدیا 218
هولدر مخصوص موتور استپ لیدشاین 127
هولدر مخصوص موتور لیدشاین ژاپن 126
هولدر مخصوص موتور فوجی ژاپن 125
تسمه بلند دستگاه سیکو 124
پولی دوبل دستگاه سیکو تسمه 3M 122
پولی سمت چپ دستگاه سیکو 120
پولی مخصوص موتور کرییج کونیکا 119
پولی مخصوص موتور مدیا 118
پولی دوبل دستگاه کونیکا تسمه 3M 111
تسمه دستگاه چاپ بنر S2M-460 93
چرخ دنده مخصوص رول بازکن دستگاه چاپ 91
سروو موتور لیدشاین 57BL-180D 88
موتور استپ لیدشاین مدل 57HS22-C 87
سروو موتور لیدشاین AC - وات 400 86
موتور رول بازکن 220 ولت 84
درایور لیدشاین ACS400 65
سروو درایور فالدیک 64
تسمه بلند 3M 61
درایور آلفا 5 مخصوص موتور فوجی 52
درایور لیدشاین AC606 51

دستگاه چاپ بنر ،قطعات دستگاه چاپ بنر ،دستگاه بنر