ساین کالا اولین وب سایت کاملا تخصصی در این حــوزه در ایران می باشد . در  ابتدا از اینکه ساین کالا راجـهت خـریـد قطعــــات و ملــــزومات خــود انتـــخاب کرده ایـد سپـاسگزاریم. 

سعـی شده است کلیـه ی ملــــزومات یک موسـســـه ی تبلیـغاتی در یک وب سایــت بصورت مجـتمـع  باقابلیـت  مشاهده و خرید آنلایـن جمــع آوریشودوسهولت انتخاب قطـعــات مختلف بـدلیل فنــی بودن و تنــوع مدلـها باعـث شده مراجع کنندگان بــه راحتی قطعـه ی مورد نظر یا محصــول در خواستـی خود رااز گرو های مختلف پیــدا کرده و خـریـد نمایند.در ادامـه مراحل راهنـمایـی جهت بهره گیـری  بهـتر از این وب سایت خدمـت شـما ارائـه میشود.انتخاب کالا یا محصول
در سایت سایـن کالا به روشهای مختلفی می توانیـد کالای مورد نظر خــود را پیــدا کنید راحتریـن روش  استفــاده از جستجوگـر پیـشرفتـه سایت اسـت . به طوری کـه هر قطـعــه و محصـــول با نام مـورد نظــر شما که در  وب سایـت موجود باشــد را خواهید یافت . روش دیگر از طـریق منــوهـای مختلف از  جملــه : قطـعـات دستگاه  چاپ   قطعــات دستگاه لیــزر/ قطــعــات دستــگاه  کاتـر پلــاتر / ملـزومات چاپ دیجیتال /  قطـعــات   CNC و محـصولات  LED  خواهد بود .هـرکدام از  این منـوها شامل چنـدین زیر مجموعه و قطــعات می باشد. پــس از انتخــاب  کـالاهـای مورد نـظــر بایــد رونـد خریــد خـود را کـامل نمایـید.بـرای این امــر بایـد بـر روی گزینه خـرید و در ابتـدا سبدخریــد کلیـک کــرده و درسمت چپ پاییــن صـفحه وارد صفحـه ی ثبت سفارش  بشوید. .

                                                                             در صـورتــی کــه کارت یا بــن تخـفیــف داریــد می توانیـد در کــادر مخصــوص شماره (1)، کـد تخفیـف را وارد نماییـد . ایـــن کارت یــــک سریــال  مشخـــص و واحـــد اسـت کـه از طریــق  سیــمای شهــر به خاطر خریـد های قبلــی به شـما اهدا شده اســت. در واقع شما دراولین خرید خود ازسیـمای شهــر کارت تخفیـف با کـد اختصـاصــی و مبلــغ مشخـص بصـــورت هدیــه ازسیــمـای شهـــر دریافت خواهید کـرد کـه می توانید در ایـن صفحــه آنرا گزینه ی تایید (2) را بزنید و از میزان تخفیـف آن بهره مند شوید.  نکتــه :  شمــا پس از اولین خریـــد شما کارت تخفیـف یا بن خـرید دریافتــی خود را حداکثــر ظرف یک ماه می توانید استفاده کنیدپس از یک ماه این کارت فاقد اعتبــار خواهـد بود. پس از وارد کردن کد برروی مرحله ی بعد کلیک کنید. (3) در این مرحلــه کلیـــه ی اطلــاعات خودرا به دقـت وارد نماییــد این  اطلاعات جهت ارسال بـار شما می باشد . در صورتی که این اطـلاعات  ناقص ثبت شـود شمــا اجـازه ی ورود بـه مرحله ی بعـد را نخواهیــد  داشت . نکته : ایمیل ، شهـر ، استان ، آدرس دقیق و کد پستـی  را  به دقت وارد نمایید .
روش ارسال کالا
در ایـن مرحله بـا توجـه به نـوع کالـای سفارشـی شما روشهای ارسال متــفاوتی  به شما پیشنهاد مـی شود.  پست ، اتوبــوس  یا  باربری از روش های  ارسال توسط  سیــمای شهـرمی باشد ، شمـا نــوع و روش ارسـال را انتخاب کرده و بر روی گزینه ی مرحله ی بعد کلیک کنیــد.    

صـدور پیش فاکتور
بدلیل اینکه سفارش شمــا بایدبررسی شودسپــس عملیـات واریــز وجه انجــام شود و در این مرحــله حالت ثبــت سفــارش بصورت تلفـنــی و یا اعتــباری بـدون پـرداخـت اینتـرنتی راانتـخاب نمـوده وبرروی مرحـــله ی بعد کلیک کنـید تاسفــارش شما ثبـــت گردد.

ثبت سفارش
پس از این مرحله سـفارش شما ثبــت شـده و منتظــر تماس از اپراتــور سایت سایـن کالا باشید.در صورت عــدم تماس پس از یک ساعـت لطفــا جـهت پیگیـــری ســفارش با داشتـن شمــاره سفارش باشــرکت تمـــاس حاصل نمایید.      

 

دستگاه چاپ بنر ،قطعات دستگاه چاپ بنر ،دستگاه بنر